• اهدای لوح سپاس به اورژانس 115 در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی به عنوان غرفه برگزیده در زمینه جاذبه نمایشگاهی