فرم خاطرات اورژانس


کلیک کنید

گزارش اردیبهشت ماه اورژانس 115دانشگاه

0

تعداد تماس ها

0

تعداد ماموریت ها

0

تعداد تصادفات

برنامه های آموزشی
دوره های بهمن ماه سال 1399:

 • به اطلاع می رساند با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته  فایل محتوی دوره "آداب معاشرت حرفه ای و تکریم ارباب رجوع" ویژه مشاغل کارگری
 • باطلاع همکاران محترم مشاغل کارگری می رساند، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر است، آزمون دوره مذکور  از طریق سامانه آموزش مجازی کارکنان (سامک) از ساعت 13 روز یکشنبه 26بهمن ماه لغایت 2اسفند ماه برگزار گردد.

 • دوره آموزشی عمومی غیرحضوری

  " ورزش در کرونا "

  قابل توجه همکاران محترمی که در دوره مذکور ثبت نام نموده اند

  با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر است، دوره مذکور از ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 19/12/99 به صورت

  محتوی سازی از طریق سامانه آموزش مجازی کارکنان (سامک) برگزار گردد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

سروش
سروش